Friday, April 30, 2010

Kære Gud, tak for i dag, tak for at jeg måtte opleve denne dag, tak for at jeg har dem jeg elsker ved mig stadigvæk, jeg beder dig om at give mig styrke til at leve mit liv og være et ordentligt menneske, jeg beder dig om at tilgive at jeg er et svagt menneske, der ikke magter at være ordentlig hele tiden, jeg beder dig om at tilgive min svaghed, jeg beder for dem jeg elsker, for at de får lange, gode liv, med masser af kærlighed, selvtillid, nærhed og succes i livet, jeg beder for at der ikke sker dem noget ondt på nogen måde eller under nogen former, jeg beder for at dine engle må passe på dem og værne om dem, jeg beder også for mit eget ydmyge liv på samme måde, jeg beder også for at jeg må møde kærligheden i mit liv og få børn, jeg beder for alle de mennesker i verden der lider ondt, nød og/eller sult, især beder jeg for kvinderne og børnene, allermest beder jeg for børnene, mine tanker og min kærlighed går til dem, jeg beder for mere retfærdighed i verden, for mindre krig og sult og ondskab, for mindre ulighed, jeg beder for dyrerne og jeg beder for jorden, som er plaget af belastning fra menneskene, jeg beder om mod til at leve og til at gøre en forskel, Amen, tak Gud, tak for mit liv og for alt det jeg har fået i dag. ( Pernille - Denmark )

No comments:

Post a Comment